Kontakt

Kontaktné údaje

Adresa:

Marienka OZ 
Ľudovíta Štúra 322/28
941 31  Dvory nad Žitavou
IČO: 50934554
Štatutárny zástupca:
PhDr. Tímea Csikósová, DiS

Denný harmonogram

Príchod do domáceho prostredia
6:30 – 8:00
Olovrant + osobná hygiena
9:25 – 9:35
Vzdelávacie aktivity
9:35 – 12:00
Obed
12:00 – 12:30
Pohybové aktivity
13:00 – 15:30
Olovrant
15:30 – 16:00
Voľnočasové aktivity
16:00 – 18:00
+ podľa potrieb rodiča

Kde nás nájdete?

Napíšte nám

    Meno a priezvisko*

    E-mail*

    Správa