Terapie

Terapiu prispôsobujeme potrebám dieťaťa. Okrem toho podporujeme vývin v oblastiach ako je jemná motorika, hrubá motorika, sebaobslužné činnosti…..